Usługi

Zarządzanie projektem i budową

Zrealizujemy Państwa wnętrza w doskonałej jakości, na miarę i osobiście. Jako kompleksowy oferent udzielimy porady, zaplanujemy cały proces i zrealizujemy Państwa życzenia.

Usługi generalnego wykonawcy wykończenia wnętrz (GW)

– międzybranżowe zarządzanie projektem
– dostępność na całym świecie
– doświadczony i kompetentny zespół
– kompletny serwis (od oferty po realizację)

Budowa na stanie istniejącym

Prace modernizacyjne, renowacja budynków, usuwanie starych budowli, prace renowacyjne, modernizacja starych budynków, przebudowa, dobudowa, uszczelnienie pionowe, budowlana ochrona przeciwpożarowa i in.

Usługi planowania

Oznaczenie podstawowych dokumentów, badania wstępne, planowanie wstępne i szczegółowe, projekty wykonawcze, wykonanie planu inwestycji, wizualizacja inwestycji, nadzór nad obiektem budowlanym i in.

Zarządzanie projektem i opracowanie projektu

Wyszukanie lokalizacji, zestawienie celów projektu, harmonogramy prac i płatności, zabezpieczenie jakości, zarządzanie projektami budowy domów, kierowanie projektami kompleksów biurowych,
opracowanie projektów dla działalności gospodarczej, zarządzanie projektami w budownictwie obiektowym i in.

Ekspertyzy