O nas

Odpowiedzialność w stosunku do społeczeństwa jest od początku centralną wartością filozofii firmy Hirsch International.

Otto Hirsch, spersonifikowany silnik napędowy licznych projektów pomocowych, zaangażowany jest w Europie środkowo-wschodniej, Azji i Afryce i wkłada w te projekty dużo serca.

Oprócz akcji pomocowych dla Caritasu w Kärnten, dla których do roku 2014 funkcjonował również jako oficjalny pełnomocnik ds. projektów zagranicznych, zorganizował projekty pomocy dzieciom w Afganistanie i Ugandzie, a wspólnie z diakonią Austrii projekty społeczne dla upośledzonych dzieci w Rumunii, Czechach i Chorwacji, a także wspierał osoby z traumą powojenną w Sarajewie. W kenijskiej stolicy Nairobi Otto Hirsch kontynuuje 

dzieło życia wolontariusza Petera Quendler i siostry misyjnej Lydii Pardeller, oboje już zmarłych. W Korogocho, trzecim co do wielkości slumsie Nairobi, troszczy się o utrzymanie szkół i łącznie z właścicielem Backaldrin (Kornspitz) Peterem Augendoppler założył zorientowaną na zysk piekarnię, w której początkowo stworzono osiem miejsc stażu dla praktykantów. Podwójna edukacja trwa dwa lata i kończy się egzaminem na mistrza. Z zysków piekarni ‚Angels Bakery‘ finansowana jest zlokalizowana nieopodal szkoła Macao-school względnie Damaskus-school.